Certificado

Empresa con clasificación de crédito AAA

Empresa con clasificación de crédito AAA

Certificado de empresa de alta tecnoloxía

Certificado de empresa de alta tecnoloxía

Certificado de Membresía da Asociación de Decoración Arquitectónica de Dalian

Certificado de Membresía da Asociación de Decoración Arquitectónica de Dalian

Certificado de pertenza da Asociación China da Industria Láctea

Certificado de pertenza da Asociación China da Industria Láctea

Licenza de Produción de Seguridade

Licenza de Produción de Seguridade

cer1

Licenza comercial TEKMAX

ISO 45001

ISO 45001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 9001

cer2

Certificado de cualificación de empresa da construción