Obradoiro de síntese farmacéutica de ZBD

Control de acceso

Vestiario

Corredor de sala limpa

Sala limpa

Sistema de control

Tubaxe do proceso

Sala de procesamento